Regulamin

pppppp

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym działającym pod adresem www.sklep.superpacjent.com.pl , który jest prowadzony przez Sprzedawcę.
2. Słownik pojęć zastosowany w Regulaminie:
a) Sprzedawca – CYFROMED, 30-383 Kraków, ul. Obozowa 48A/2 NIP: 676 248 97 35
b) Klient – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie
c) Sklep – Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.sklep.superpacjent.com.pl, prowadzony przez Sprzedawcę
d) Towar – rzeczy oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie
e) Cena – cena brutto Towar, umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostawy. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT
f) Koszty dostawy – opłata za dostarczenie Towaru do Klienta
g) Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie
h) Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych w celu założenia Konta klienta
i) Konto klienta – utworzone po Rejestracji, umożliwia dokonywanie Zamówień w Sklepie, daje dostęp do historii składanych Zamówień, umożliwia edycje danych
j) Płatność – zapłata należności za założone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez klienta przy składaniu Zamówienia
k) Koszyk – miejsce do którego Klient dodaje wybrane Towary.

 

 II. Konto klienta

1. Aby założyć Konto klienta należy dokonać Rejestracji na stronie Sklepu.

2. Rejestracja Konta klienta jest bezpłatna.

3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta klienta za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.

4. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzymuje na adres mailowy informację potwierdzającą Rejestrację zawierającą login oraz link, który poprzez kliknięcie potwierdzi Rejestrację Konta.

5. Posiadanie konta umożliwia:
a) składanie zamówień
b) przeglądanie historii złożonych zamówień
c) edycje danych osobowych
d) dostęp do specjalnych akcji promocyjnych, przeznaczonych wyłącznie dla Klientów posiadających Konto klienta.

 

III. Składanie zamówienia

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień są:
a) Klienci posiadający zarejestrowane Konto klienta
b) Klienci nie posiadający zarejestrowanego Konta klienta, dokonujący zakupów z pominięciem rejestracji Konta Klienta i logowania w Sklepie.

2. Złożenie zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

3. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.

4. Przy składaniu Zamówienia, Klient dokonuje wyboru towaru, sposób płatności oraz rodzaj płatności.

5. Złożenie zamówienia odbywa się:
a) w przypadku Konta klienta, po zalogowaniu na swoim koncie, przed lub po dodaniu Towaru do koszyka, zweryfikowaniu i potwierdzeniu opcji zamawianego Towaru oraz swoich danych, klikając przycisk „Kupuję i płacę”
b) w przypadku Klientów nie posiadających Konta klienta, po dodaniu Towarów do koszyka, podając swoje dane, niezbędne do realizacji Zamówienia, potwierdzeniu opcji zamawianego Towaru oraz swoich danych, klikając przycisk „Kupuję i płacę”

6. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie dostarczone:
a) dla Klientów posiadających Konto klienta, na wskazany przy rejestracji adres mailowy.
b) dla Klientów nie posiadających Konta klienta, na wskazany przy składaniu Zamówienia adres mailowy.

7.  W przypadku wybrania opcji „Przelew bankowy” braku wpłaty na konto w ciągu 24 godzin , zamówienie będzie anulowane.

8. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień których wartość jest niższa niż 20 zł z przyczyn od nas niezależnych.

IV. Termin realizacji

1. Realizowanie zamówień:

a) w przepadku wyboru płatności ”Gotówka za pobraniem” realizacja to 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

b) w przypadku wyboru płatności ”Przelew bankowy” realizacja to 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania się środków na koncie.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminy realizacji, informując wcześniej Klienta o zaistniałym fakcie, podając powód wydłużeni terminu realizacji.

4 W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia, Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego Zamówienia oraz do otrzymania zwrotu wszystkich poniesionych kosztów.

 

V. Płatność i dostawa 

1. W Sklepie są dostępne następujące metody Płatności, które każdy Klient może wybrać podczas składania Zamówienia:
a) płatność przelewem
b)  płatność gotówką przy odbiorze osobistym

2. W przypadku metody Płatności a , Towar może być wysłany tylko i wyłącznie po odnotowaniu wpłaty na koncie przez Sprzedawcę.

3. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Czas dostarczenia Zamówienia od momentu odebrania przez firmę kurierską nie powinien wynosić więcej niż 48 godzin

5. Podczas odbioru Towaru, klient zobowiązany jest sprawdzić czy paczka nie została uszkodzona podczas transportu. Brak wszelkich zastrzeżeń klient potwierdza odbiorem paczki.

 

VI. Ochrona danych osobowych 

1. Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych reguluje polityka prywatności naszej strony dostępna pod tym adresem:

Polityka prywatności dla Sklep Superpacjenta

 

VII. Dane kontaktowe

1. We wszystkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) pocztą pod adresem
CYFROMED
ul. Obozowa 48A/2

30-383 Kraków

20 1090 2590 0000 0001 3073 6722

b) telefonicznie pod numerami telefonu:531 663 335 , 609 935 947 , 12 445 54 14

c) za pomocą adresu mailowego: m.lipenska@superpacjent.com.pl

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postępowania Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie w chwili ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.